TJÄNSTER

Trädgårdsdesign, anläggning & rådgivning

Anläggning / plantering

 

Vi utför planering och plantering av perenner, buskar, träd och häckar. Vi erbjuder även omplantering av befintliga rabatter med rensning och komplettering med nya växter vid behov. Vi komponerar vackra krukplanteringar med ettåriga eller fleråriga växter allt efter dina önskemål.

 

Kostnad 650 kr/tim ej bidragsberättigat för RUT

                                                                                                                             

Trädgårdsritning / planteringsplan / växtförslag

 

Alla trädgårdar är unika och önskemålen varierar från kund till kund, det lägger grunden för hur just ditt designförslag ska utformas. Storleken och hur deltaljerat förslaget ska vara avgör priset på tjänsten och vi lämnar därför en skriftlig prisuppgift efter första besöket. Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp med dina trädgårdsdrömmar.

 

Mer information och priser!

                                                                                                                              

Trädgårdsrådgivning

 

Vi går tillsammans igenom trädgården som den ser ut idag och dess förutsättningar.

Vi ger förslag på plats på lämpliga åtgärder efter dina önskemål.

Rådgivningen gäller för 1-1,5 tim på plats.

 

Kostnad 2800 kr

                                                                                                                              

 

Skötsel & beskärning

 

Trädgårdsskötsel

Kostnad 650 kr/tim

med RUT 325 kr/tim

Minsta debitering 2 timmar.

 

 

 

Beskärning

Kostnad 850 kr/tim

med RUT 425 kr/tim

Minsta debitering 2 timmar.

Bortforsling ingår ej!

Så här beskär vi:

Vi beskär så att trädet får en naturlig balans mellan fruktved och vegetativ tillväxt.

 T.ex äppelträd vill växa i en rundad kronform detta tar vi hänsyn till när vi beskär.

 

Resetillägg: Restid debiteras med 400 kr/påbörjad timme. Alla priser är inklusive moms.

                                                                                                                                             

Vi gör allt för dinTrädgård!

Trädgårdsdesign Värmdö AB / Österleden 34 / 134 67 Ingarö / 0735-18 20 08 / tradgardsdesign.varmdo@gmail.com