TRÄDGÅRDSDESIGN

Alla trädgårdar är unika och önskemålen varierar från kund till kund, det lägger grunden för hur just ditt designförslag ska utformas. Storleken och hur deltaljerat förslaget ska vara avgör priset på tjänsten och vi lämnar därför en skriftlig prisuppgift efter första besöket. Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp med dina trädgårdsdrömmar.

                                                                                                                                           

 

 

Trädgårdsdesign Värmdö erbjuder tre olika designförslag för din trädgård:

       Trädgårdsritning

 

 • Vid ett första möte går vi igenom dina önskemål, en checklista fylls i  och uppmätning av tomten görs på plats.. Tomtkarta beställer vi från kommunen.
 • Ett avstämningsmöte vid behov under arbetets gång.
 • Du får en skalenlig handritad ritning i A3 format som anger en detaljerad utformning av trädgården, placering av växter, sittplatser och andra funktioner.
 • Du får samtliga växter presenterade med bild och det kompletta växtnamnet.
 • Du får förslag på material med bild och förklarande text.
 • Du får inspirationsbilder och en anläggningsplan som tydliggör designförslaget.
 • Du får ett komplett skötseldokument.
 • Det färdiga designförslaget presenteras vid ett avslutningsmöte.

       

        Pris från 16 000 kr inkl moms, exakt pris ges efter första mötet.

       

        Tilläggstjänster: komplett växtlista som underlag för växtinköp, planteringsplan,  

        växtinköp och plantering.

       Planteringsplan 

 

 • Vid behov ett besök på platsen och uppmätning.
 • Du får en skalenlig planteringsplan där antal av varje växt är angiven och dess placering utritad.
 • Du får ett komplett växtförslag med bilder på växter som lämpar sig för den angivna platsen med hänsyns till läge och förutsättningar. De föreslagna växterna är även framtagna i relation till varandra för att skapa en harmonisk plantering.
 • Du får en växtlista med komplett växtnamn inkl. det vetenskapliga namnet och antal av varje växtsort som underlag för inköp.
 • Du får ett skötseldokument.
 • Den färdiga planteringsplanen skickas per post eller mail

       

        Pris från 7 000 kr inkl moms.

 

        Tilläggstjänster: Växtinköp och plantering.

       Växtförslag

 

 • Vid behov ett besök på platsen och uppmätning.
 • Du får ett komplett växtförslag med bilder på växter som lämpar sig för den angivna platsen med hänsyns till läge och förutsättningar. De föreslagna växterna är även framtagna i relation till varandra för att skapa en harmonisk plantering.
 • Du får en växtlista med komplett växtnamn och det vetenskapliga namnet som underlag för inköp.
 • Du får ett skötseldokument.
 • Det färdiga växtförslaget skickas per post eller mail

       

        Pris från 5 000 kr inkl moms.

 

        Tilläggstjänster: En tillhörande planteringsplan, växtinköp och plantering.

 

                                                                                                                                             

Vi gör allt för dinTrädgård!

Trädgårdsdesign Värmdö AB / Österleden 34 / 134 67 Ingarö / 0735-18 20 08 / tradgardsdesign.varmdo@gmail.com